Spetskompetens

Blomqvist HR har spetskompetens inom ett antal olika branscher. Det är en stor fördel vid rekrytering, såväl som vid assessments.

Blomqvist HR har särskilt stor erfarenhet inom:

  • Tillverkande industri
  • Bygg- och Fastighetsbranscherna
  • Bank
  • Branscher där logistik och ständiga förbättringar är nyckelfaktorer
  • Branscher där försäljning är nyckelfaktor
Pyramids in desert ant with a leaf