Anpassade lösningar

Blomqvist HR utgår alltid från det kundspecifika behovet och sätter upp lösningar som är optimala för dig som kund. Inom rekrytering kan det vara att Blomqvist HR anlitas för att bara göra utvalda delar i rekryteringsprocessen på plats hos kund.

Inom assessmentdelen kan det innebära att vår kompetens inom personbedömning används på en mängd olika sätt och med olika syften, som t ex att optimera en ledningsgrupp, coacha en individ eller ge en second opinion i en rekrytering.

Three pieces of jigsaw puzzle