Assessment

Idag är spannet för vad som kallas assessment stort. Kunskapen inom området i Blomqvist HR inkluderar allt ifrån enklare personbedömning, som är vanlig vid de flesta rekryteringar via HR-konsulter, till fulla Centers.

Ett fullt Assessment Center innebär en mix av övningar där ett utvalt antal kompetenser utvärderas. Anlitar man Blomqvist HR så genomförs alla assessments med en certifierad assessor enligt Assessment Center Metodiken. Sedan beror upplägg och innehåll på vad du som kund vill få ut av det hela.

Lättare assessments kan t ex inkludera en kompetensbaserad intervju kompletterad med personprofileringsverktyg och några färdighetstester för att bedöma den analytiska kapaciteten på olika områden.

Blomqvist HR – Assessment.pdf

Wooden jig saw puzzle