Headhunting

Headhunting, är en process i tydligt definierade etapper, som innebär en riktad sökning efter kandidater vars profil och kompetens matchar kundens behov och önskemål.

I den inledande processen utförs en uppdragsbeskrivning och en kravspecifikation tecknas. Det fortsatta förloppet består av annonsering, kartläggning och research via nätverk, databaser och målföretagslista.

Vid urval, intervjuer och tester matchar Blomqvist HR lämpliga kandidater ställt mot godkänd kravspecifikation. Ett verktyg som används är Business Attitude Questionaire;
ett självskattningsformulär som ger en indikation på starka och svaga sidor. Resultatet från detta vägs samman med resultatet från personlig intervju och finns med som en kortare summering i varje kandidatpresentation som överlämnas vid kandidatpresentationen.

Varje uppdrag är unikt och processen anpassas för optimalt resultat.

Dart board bullseye.